■ Изложба в Галерия a [cube], 2017

Йово ЙОВЧЕВ
„Colour Jam Session“изложба, живопис
12 декември 2017  – 6 януари 2018

За художника,  проф. Чавдар Попов казва:
„Ако говорим с термини и определения от модерната живопис, художникът Йово Йовчев стои най-близо до абстрактния експресионизъм, прилагайки разбира се, личния си прочит на това течение. Експресивната тъкан, която той гради в картините си, кореспондира със свободата на себеизразяването и импровизационната стихия при полагане на фактурата, работата с четка, шпакла и други средства. Забелязваме, че той използва по различен начин цвета и фактурата, като на места съзнателно ограничава, редуцира себе си и сякаш имаме среща със своеобразна аскетична естетика, другаде е разточителен, щедър, и това са все нюанси на творческия му почерк. Експресивността е едната фасада на артистичната му физиономия. Другата страна е на фин, лиричен художник, който приканва към съзерцание. Експресивната фактура като че ли шокира в началото, бравурна е, агресивна дори. Но вторият пласт изпъква с едно деликатно усещане за спецификата на живописното пространство и живописната материя, което инициира съзерцателна нагласа у зрителя. И това на пръв поглед противоречие е многопластност, личен почерк, физиономия на автора, негов прочит на онова, което наричаме абстрактен експресионизъм.“

Коментари